Description

“Everything is connected”

Dette værk er inspireret af, at vi alle og enhver er forbundet på den ene eller anden måde, både tæt og fjernt , fysisk eller mentalt. Vi er forbundet med det kendte og det ukendte.

Der er forskellige niveauer af forbindelser, hver streng føre til en anden. Der er unikke overlapninger, knudepunkter og fællespunkter. Vejene krydses eller går i hver sin retning. På kryds og tværs af “farver” og forskelligheder- er vi alle forbundet 🥰

Alt dét, kan dette abstrakte værk fortælle, hvis du bare kigger nærmere og lader sanserne bemærke 😉

….. 🇬🇧
This work is inspired by the fact that we are connected in one way or another- close or from far away, physically or mentally. We are connected to the known and the unknown.

There are different levels of connections, each string lead to another. There are unique overlaps and common points. The roads are crossed or go in opposite directions. Across “colors” and differences, we’re all connected 🥰

All that, this abstract artwork can tell, if you just look closer and let the senses notice 😉