ThreadisT POLICY

Gældende fra Juli 2020

Bestilling af order

Bestilling af kunstværker og portrætter hos Threadist er forpligtende, så snart opgaven er godkendt og bekræftet af kunstner.

Tilbud

Alle tilbud/kontrakter fremsendt af Threadist er gældende 14 dage frem, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem parterne.

Priser og betaling

 • Alle priser er inkl. moms. Samlet pris for ydelser på projektbasis betales forud, medmindre der er fremsendt tilbud om ratebetaling.

 • Ved ordrer på mere end 6.000 kroner ekskl. moms faktureres 50%, før at arbejdet påbegyndes. 

 • Ved ratebetaling modtages 50% af det totale beløb ved godkendelse af kunst bestilling. Resten af beløbet betales før levering og efter en godkendelse af den bestilte vare. Godkendelsen kan ske ved at jeg sender et foto af værket til dig, som du godkender. Herefter forfalder sidste del af afregningen inkl. evt. forsendelse.

 • Betaling skal ske senest den dato, som fremsendte faktura angiver, som sidste betalingsdag. Dette er som udgangspunkt 8 dage netto efter fremsendt faktura. Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på 100 kroner samt 5% af hovedstolen for hver påbegyndt måned.

Samarbejdsbetingelser

Køber kan indgå i idéudvikling og sparring omkring de købte ydelser, i det omfang køber ønsker det, uden at der pålægges noget krav herom. Hvis ekstraordinært samarbejde medfører betydeligt mere arbejdstid, trækkes denne fra den samlede ressource allokering til klienten i ydelsen. Modsat, hvis samarbejdet medfører markant mindre arbejdstid for leverandøren, i forhold til planlagt aktiviteter, afsættes mere tid til øvrige af klientens aktiviteter.

Såfremt klienten benytter sig af øvrige ydelser under samarbejdet, pålægges der et krav om at leverandør informeres herom.

Struktur på længere samarbejde

 • Er værket af et størrelsesformat, der kræver længere tid at udføre, vil der være tale om et samarbejde. Arbejdet med værket vil foregå fuldstændig transparent. Fremgang og aktiviteter i forbindelse med udformning af værket, praktiske såvel som rådgivningsmæssige, vil blive afrapporteret på månedlig basis. 

 • Såfremt værket er begrænset til et (på forhånd aftalt) timeantal, vil mængden af dialog afspejles af denne timebasis. Kontaktes kunstner med ønsker om ekstra ydelser eller ændringer,  der falder udenfor de aftalte ydelser i rammen for samarbejdet, vil disse være i tillæg til de aftalte timer/projekter med mindre andet er eksplicit aftalt.

Rettigheder og ophavsret

 • Kunstneren har den fulde ophavsret til skitser og det endelige kunstværk.

 • Køber har efter betaling den fulde brugsret til produktet leveret, og må anvendes som ønsket. 

 • Anvender kunden værket til videresalg med profit er dette som et brud på Threadist ophavsret, og kunden vil blive mødt af et erstatningskrav.

Ophør af samarbejdet

 • Kunstner kan ophøre samarbejdet, skulle betalingen for ydelser og services udeblive.

Refusion

 • Der ydes ingen refusion på bestilte kunstværker eller online produkter. Kun fysisk produkt “String Art Kits”

Fortrydelsesret

 • Når du køber online  produkter og skræddersyet kunstværker fra Threadist frasiger du dig din fortrydelsesret.

 • Dog gives der 14 dages fuld returret på “string art kits” købt i vores webshop. For at være berettiget til retur, skal din vare være i samme stand som du har modtaget det.

 • Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren.

 • Returneringsomkostninger skal du selv afholde.

 • Fortrydelse skal anmeldes til os og varen skal returneres senest 14 dage efter modtagelse. Meddelelsen skal gives pr. mail på info.threadsit@gmail.com

 • I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du skal oplyse dit navn, din adresse samt ordrenummer ved din henvendelse.

Force majure

Threadist kan ikke holdes til ansvar for skade eller mangler i en opgave, eller under forsendelse. Skulle en leveringsfrist ikke kunne overholdes grundet forhold, som Threadist ikke kunne have forudsagt på fremsendte tilbuds tidspunkt, aftales her en rimelig leveringsdato ved nærmeste mulighed.

 • Tidspunktet for aflevering kan rykkes efter aftale, eller hvis der foreligger særlige omstændigheder som nødvendiggør, at afleveringsdatoen rykkes.

 • Leveringsdatoen kan rykkes hvis Kunstner bliver syg, klienten vil blive underrettet.

 • Kunster har ikke ansvar for værker som forsvinder eller beskadiges under transport.​

Skade & Reparation

Kunstner har ingen ansvar for reparationer af skader på kunstværker med søm og tråde efterfølgende. Ved skader kan du rette henvendelse til kunstner med evt. billede for at afgøre reparations afgiften. Reparationer af værker starter fra 250 kr. 

Portræt bestillinger

Portræt bestillinger tager udgangspunkt i tilsendt fotografi af klienten som jeg prøver at efterligne med mine egen kunstnerisk fortolkning af fotografiet. Jeg laver et kunsthåndværk af søm og tråde med udgangspunkt i et fotografi og derfor vil det færdige portræt ikke ligne 100 %. Det færdige kunstværk er et resultat af min fortolkning af personen i fotografiet som formes med søm og tråde. 

Levering

 • Leveringstiden kan som udgangspunkt tage mellem 2 uger til 3 måneder fra bestilling til levering alt efter hvor kompliceret kunstværket er og rækkefølgen af kunst bestillinger.

 • Leveringstypen afhænger af kunstværkets størrelse, kundens leveringsadresse eller kunstnerens egen vurdering. 

 • Leveringen kan foregå gennem fragtfirma, personlig levering eller ved afhentning.

 • Priserne er ekskl. fragt/ levering af kunstværket medmindre andet er aftalt. 

Privatlivspolitik

 • For at løse opgaver i forbindelse med værker modtager Threadist personlige fotografier eller videofrekvenser. Dette anvendes udelukkende til kreativ inspiration og videregives ikke. 

 • Personlige oplysningerne slettes så snart opgaven er løst eller varen leveret, såfremt samarbejdet ikke ønskes fortsat.

 • Threadist bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Tavshedspligt og referencer

 • Threadist forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til en tredjepart vedrørende konkrete opgaver og samarbejdet generelt.

 • Theadist har ret til at gøre brug af den viden og ’Know How’ som blev opbygget I forløbet og anvende de resultater og viden, der blev opbygget undervejs I forløbet, som reference ved fremtidige kampagner. Klienten vil til enhver tid være anonymiseret i dette, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Betingelser og gyldighed

 • Threadist kan til enhver tid ændre og rette i de aktuelle handelsbetingelser. Kunden er dog altid omfattet af de aktuelle handelsbetingelser, der er indgået på tidspunktet, hvor aftalen fandt sted.

 • Der tages forbehold for prisændringer, tastefejl, udsolgte varer. Der kan endvidere ikke garanteres, at de farver, du oplever på din skærm, præcist afspejler farverne på vores fysiske varer.