Description

På det her værk står der “Arbaeen” på arabisk, som i bogstavelig forstand betyder “40”. Jeg har designet det på en måde hvor jeg både har flettet arabiske bogstaver og tallet “40” på arabisk for at give det et kreativt twist.

Hvorfor har jeg lavet et værk med tallet “40”? Det interessante ved tallet 40 er, at det repræsenteres i forskellige sammenhænge og på tværs af religioner. Det er ikke selve tallet “40” som fangede min interesse men symboliken og budskabet bag tallet, som jeg ønsker at sætte fokus på.

I et islamisk perspektiv holder man et mindehøjtid for den afdøde, 40 dage efter dødsdagen. I biblen er 40 dage forbundet med disciplin, hengivelse og forberedelse. I Koranen er det nævnt at profeten Moussa var væk i løbet af 40 dage, hvor han bl.a. gennemgik en selvudviklings proces. Profeten Muhammed (saw) , fik sin åbenbaring som 40-årige.

Ikke mindst minder det os om vigtigheden af at bruge de 40 dage efter d. 10. Muharram til at udvikle os og hengive os til imam Hussein (as) og hans vision.Værket får dig med andre ord til at relatere til tallet 40 i mange forskellige sammenhænge, og der er nok en skjult hemmelighed ved det tal.